Posts Tagged ‘real funds’

ลงทุนระยะสั้นยังผันผวนหนัก

การลงทุนระยะสั้นสำหรับหุ้นไทยยังคงผันผวน บลจ.ธนชาตแนะจับตาปัญหาการเมือง โดยการประเมินในการลงทุนระยะสั้นของหุ้นไทยยังผันผวนจากปัจจัยลบภายในประเทศ โดยเฉพาะการเมืองไทยที่ยังไม่แน่นอนว่าจะยุติอย่างไร พร้อมมองระยะกลางดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบกว้างรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ล่าสุดเตรียมปันผลกองทุน “ธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล” อัตราละ 0.50 บาท ในวันที่ 30 มกราคมนี้ นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต จำกัด กล่าวว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นยังไม่สดใส และอ่อนไหวไปตามประเด็นการเมืองในประเทศ ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะยุติลงอย่างไร และมีความเป็นไปได้ว่าจะตึงเครียดมากขึ้น รวมทั้งยืดเยื้อออกไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยลบที่กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและผลกำไรของบริษัทในตลาดมากขึ้น ส่วนระยะกลาง บลจ.ธนชาตเชื่อว่าหลังปัจจัยลบต่างๆ เริ่มคลี่คลาย ดัชนีฯ น่าจะเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบกว้างขึ้นกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเสถียรภาพทางการเมืองในระยะต่อไป รวมทั้งการกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วย สำหรับกองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล (LTFD) จ่ายปันผลในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหน่วยละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 30 […]

กองทุนรวม IPO กันยายน

สำหรับกองทุนรวมที่เปิดใหม่และประกาศ IPO ไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 56 โดยหลายกองสิ้นสุดการขายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 56 นับรวมแล้ว ปิดการขายที่ 4 กันยายน 56 รวมกองทุนรวมทั้งหมดประมาณ 8 กองทุน แต่อาจจะมีมาเรื่อยๆ

กองทุนรวม IPO มีนาคม

ช่วงเดือนมีนาคม 56 เดือนเดียวมีกองทุนเกิดใหม่มากกว่า 50 กองทุนเข้าไปแล้ว และคาดว่าน่าจะมีเกิดมากกว่านั้น เนื่องจากการแข่งขันรุนแรงในตลาดเงินตลาดทุน โดยเฉพาะกองทุนรวมที่ออกมาใหม่ นำเสนอแข่งขันดุเดือดให้แก่เหล่านักลงทุนทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าได้เลือกช๊อปกันอย่างสะใจ โดยเฉพาะ บริษัทจัดการใหญ่ๆ หลายแห่งนำเสนอกองทุนที่เป็นทางเลือกการออมเงินแก่นักลงทุน

กองทุนรวม IPO กุมภาพันธ์

update รายการกองทุนใหม่ล่าสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มสัปดาห์แรกก็มีกองทุนใหม่เข้ามาประมาณ 12 กองทุน และในสัปดาห์นี้ยังเหลืออีก 10 กองทุนที่ยังไม่ถึงเวลาปิดการขาย ตอนนี้ยังคงให้นักลงทุนที่สนใจได้เข้าดูรายละเอียดและหนังสือชี้ชวนของกองทุนใหม่ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมในสัปดาห์นี้

New Mutual Fund

หลังจากที่ได้รวบรวมรายการ กองทุนเปิดใหม่ มาจากหลายๆ แห่งตอนนี้มีอยู่ไม่กี่แห่งที่สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จริง ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องวางแผนโปรโมทข้อมูลกองทุนใหม่ อย่างหนัก เนื่องจากเว็บหลายๆแห่งเริ่มที่จะนำข้อมูลอย่างเดียวกับที่เราทำ ทำให้การแข่งขันโฆษณาเปลี่ยนเป้าหมายไปจากเดิม

กองทุนรวม IPO JAN 56

กองทุนเปิดใหม่ จากข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ โดยเรารวบรวมจากบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีอยู่ในประเทศไทยและที่จดทะเบียนกับ กลต. เพื่อนำเสนอกองทุนใหม่ๆ ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ เป็นข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง