Posts Tagged ‘ความเสี่ยงการลงทุน’

อธิบายกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น-กลาง-ยาว

ทุกวันนี้มีการลงทุนหลายแบบหลายประเภทมากมาย ที่หลายๆคนคิดว่าการลงทุนจะช่วยเพิ่มเงินเก็บ เพิ่มรายได้นั้นก็ไม่ผิดแต่ว่าความสำเร็จในกรลงทุนนั้นก็ขึ้นอยู่กับที่วิธีการลงทุนของแต่ละคน การลงทุนที่ไม่มีการวางแผน หรือ ใช้วิธีที่ตนเองไม่ถนัดก็อาจจะทำให้หมดตัวได้ง่ายเหมือนกัน ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่าการลงทุนมีกี่ประเภท แล้วการลงทุนประเภทไหนหนอที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุด ประเภทของการลงทุน และ กลยุทธ์ในการลงทุนในแต่ละกลุ่ม ประการแรก หากคุณต้องการเริ่มลงทุน คุณจะต้องทำการค้นหาประเภทของการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณเองก่อน บางคนถนัดเล่นหุ้น คือชอบนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ ชอบดูตัวเลขวิ่ง บางคนถนัดซื้อกองทุนระยะยาว ซื้อแล้วลืม แต่โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนจะมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน

รอบรู้เรื่อง หนี้สาธารณะ

หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับ หนี้สาธารณะ หรืออาจจะเคยเถียงกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวในเรื่องนี้ แต่เรื่องหนี้ทั้งในบ้านเราและต่างประเทศ มีการพูดถึงกันมามากพอสมควร ซึ่งก็มีทั้งคนเชียร์และคนแช่งในทุกประเทศนั่นแหละ และหนี้สาธารณะเอง ก็มีกันทุกประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว หลายคนต้องได้เคยยินข่าวหรือข้อถกเถียงเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั้งในบ้านเราและต่างประเทศกันมามากพอดูแล้ว ซึ่งก็มีทั้งคนเชียร์และคนแช่งในทุกประเทศ ดังนั้น การที่บ้านเราเห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องนี้จึงไม่ได้แปลกอะไรเลย อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย จึงเป็นเรื่องห่างไกลตัวเราแต่ละคน แต่ Investopedia ระบุว่า “หนี้สาธารณะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงและมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน

โดยปกติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มักถูกจัดตั้งตามแหล่งชุมชน หมู่บ้าน กลุ่มที่ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือกลุ่มสมาคมเดียวกัน เช่น กลุ่มเอ็นจีโอ (NGO) กลุ่มผู้พิการตาบอด กลุ่มผู้ทำธุรกิจขายตรง แต่ที่ได้ยินดังๆ จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการตามแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

Gold Fund

สำหรับกองทุนทองคำที่เปิดขายหน่วยลงทุนอยู่ได้แก่กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ ( KTAM Gold Fund : KT-GOLD ) ของบลจ.กรุงไทย กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

เงินไหลออกจากกองทุนรวมครึ่งปีแรก

นายกสมาคม AIMC เปิดเผยในภาพรวมถึงธุรกิจกองทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ว่า ในเดือนมกราคมมีเงินไหลออกสุทธิมากที่สุดคือติดลบ 40,972 ล้านบาท

Ratio Analysis

Ratio Analysis หรือ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการนำรายการต่างๆ ในงบการเงินมาเทียบอัตราส่วนเพื่อหาความสัมพันธ์ว่า มีความเหมาะสมเพียงใด การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแบ่งตามวัตถุประสงค์

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง