สอบ Single License

แนวข้อสอบ Single Licence กับการซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุน ดู ตัวอย่างข้อสอบ single license ในปัจจุบันนี้ธุรกิจการเงินการธนาคาร เริ่มมีการเติบโตแข่งขันกันอย่างเต็มที่ TSI กับ AIMC มีการแข่งขันการเปิดสอบ Single License และอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย พร้อมแนวข้อสอบ single license หรือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ มีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวอีกด้วย เช่น NIDA เช่น

โครงการอบรมหลักสูตร “Single License” ปี 2553 ของ NIDA ร่วมกับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต “ผู้ขายหลักทรัพย์” เพื่อ ให้สามารถทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน และให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนได้อย่างถูกต้อง Single License

กลุ่มเป้าหมาย สอบ Single License
1. บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับ ใบอนุญาต สำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License)
2. บุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการเงิน และบุคคลที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์
3. นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้อบรม สอบ Single License
– ติว ฟรี!!! จนกว่าจะสอบผ่านมี ข้อสอบ single license แจก
– อาหารว่าง+อาหารกลางวัน
– หนังสือ + เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา (Study Note) + เอกสารประกอบการบรรยาย
– ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ single license TSI e-Tutor ผ่านระบบ Internet ระยะเวลา 3 เดือน

สำหรับตัวอย่างข้อสอบ single license 2553 รวบรวมข้อมูลมาเป็นเล่มแจกหรือขายให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยปกติข้อสอบแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นของ tsi e-tutor หรือของ aimc จะมีข้อสอบที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้งและเป็นระบบสุ่มตัวเลือก เนื่องจากเนื้อหาในการสอบ Single License ค่อนข้างกว้างและเยอะมาก ทำให้การเตรียมตัวสอบด้วยตัวเองต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการติวสอบแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยเน้นในส่วนเนื้อหาหลักสำคัญๆ พร้อมกับวิเคราะห์และอธิบายแนวข้อสอบ นอกจากจะช่วยลดเวลาในการเตรียมตัวสอบแล้ว ยังช่วยให้โอกาสในการสอบผ่านมากขึ้นด้วย

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง