รางวัล ที่คนทำงานยุคใหม่ ใฝ่หา

ปีนี้ใครได้โบนัสบ้าง?? ใครได้ปรับขึ้นเงินเดือนบ้าง?? หลังจากหลังขดหลังแข็งมาทั้งปี ขยันขันแข็งสู้เอาเป็นเอาตายมากับบริษัทอย่างทุ่มเท แต่มารู้ทีหลังว่าผลตอบแทนนั้น แทบจะเรียกได้ว่า ไร้ค่า หากเมื่อได้มารู้ทีหลังว่า ทุ่มเทเกินไป ขยันเกินใคร สุดท้ายก็มีค่าไม่ต่างไปกับ เช้าชาม เย็นชาม เผลอๆ อาจมีผลน้อยกว่าด้วยซ้ำ แบบนี้จะทำไปเพื่ออะไร???

การที่บริษัทตอบแทนกับพนักงานด้วยการให้เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เพียงอย่างเดียว แม้จะเอียงไปยังลูกเมียหลวง ไม่สนใจลูกเมียน้อย หรือจะมีความยุติธรรมแค่ไหน ก็ไม่ได้พอเพียงที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กรได้มากมายนัก ยังมีรางวัลที่ไม่นับว่าเป็นตัวเงินและไม่เป็นทางการอีกมากมาย ที่สามารถสร้างสรรค์ความจูงใจให้แก่พนักงาน ซึ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกคนต้องการทำงานแล้วมีความสุข ต้องการทำงานที่มีความหมาย มากกว่าเพียงเพื่อแลกกับเงินเดือนไปวันๆ แต่ในบางครั้ง พนักงานที่เป็นทหารรับจ้างก็ไม่ได้แยแสต่อสิ่งอื่น นอกจากเงินอย่างเดียว..

ยุทธศาสตร์แห่งการออมเงิน

ยุคสมัยนี้ดูเหมือนว่าเงินจะกลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 สำหรับใครหลายคนไปแล้ว ยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองด้วยแล้ว หากใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิด ลืมนึกถึงวันข้างหน้า อนาคตคงต้องเจอกับความลำบากแน่ๆ ถึงแม้ว่าเงินจะไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ทุกอย่างเสมอไป แต่ต้องยอมรับเถอะว่า เงินสามารถเป็นตัวสร้างสิ่งที่ต้องการทุกอย่างให้เราได้

ผู้มีรายได้ไม่ว่าจะเป็น ราชการ ลูกจ้าง พนักงานเงินเดือนทั้งหลาย หลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเพียงแค่ให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละเดือนๆ ก็ยากแล้ว สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ ทั้งภาระหนี้สิน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หนี้บัตรเครดิต จะให้ออมเงินเก็บไว้อีก คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆ

รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณ ระดา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการออมเงินของคนไทยให้ฟังว่า จากการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่องการออมของคนไทยในปี พ.ศ. 2551 พบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่มีงานทำ ยังไม่ได้คำนึงถึงการวางแผนการดำเนินชีวิตและการใช้เงินในอนาคต เนื่องจาก บางคนมีรายได้น้อย บางคนมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ และมีบางส่วนที่มีรายได้สูงแต่ก็ใช้จ่ายมากเช่นกัน ทำให้ไม่มีเงินเหลือพอที่จะเก็บได้

Spa Resort Phuket Hotel

Spa Resort Phuket Hotel, Is The Beach Boutique House it Genuinely nice hotel, rooms are clean and new, and it takes about 5 minutes to walk to the beach.

Build A Better Website With These SEO Tips

The keys to increasing your website traffic and maximizing profits are here, including important tools and directions. Keep reading for some great tips on search engine optimization.

Search engine optimization is a useful tool yet do not fall into the belief that your blogs or articles should contain a ton of keywords. Visitors to your site do not want your articles or blogs to read like a list of words. Your content should be creative and you should still write for your followers, customers and visitors; not just to get more people to look at your content by having your site show up first in a search engine result.

When tweaking their websites for search engine optimization, website owners should choose their keywords with care. Spreading a website’s interest too thin will hurt its position on search engine results pages for any particular keyword. Also, search engines may regard a web page stuffed with keywords as a spam page, and remove it from their indexing algorithm.

Your Wait For Great Search Engine Optimization Tips Are Over!

Search engine optimization is one of the best ways to get visitors to your website. It can even help you to make more money. But, the only way that search engine optimization will be helpful to you is if you know how to use it properly. Which is exactly what the following article is going to teach you how to do.

Build an exceptional website. Before you do any SEO to get your website onto the first page of search results, ask yourself honestly whether your website really is one of the best 5 websites in the world on your chosen topic. If you can’t answer that question positively with confidence, then work on improving your website.

A professional SEO consultant can help you optimize your website for search engine indexing. seo (en.wikipedia.org) is a complex and ever-evolving process, and you simply cannot keep up with it and still devote sufficient time to your website’s core business. An SEO professional, though, is expert in all the latest wrinkles in the search engine optimization process.

Increase Website Traffic By Maximizing Your SEO Efforts With Tips That Work

It’s tough to find a great job in this economy even for workers with a lot of skill. That’s why so many people are deciding to start opening web businesses. Whether you’re creating your own website, becoming an affiliate or even blogging for bucks, you will need to understand seo in order to achieve high rankings. Here’s some info on how you can make it.

Make sure your site is great. The best SEO in the world can bring people to your page, but it won’t keep them there. Building a quality site will keep your site at the top of the heap. If you can’t say that your site is good enough to be on the first page of results then you have some work to do.

On your website, headings are going to play a vital role in organizing information. So you need to use only a single H1 tag when you are putting your page together. You can use various subheading tags, like H2-H6, but keep things neat and clean by only using one main H1 tag.

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง