กองทุนรวม IPO JAN 56

กองทุนเปิดใหม่ จากข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ โดยเรารวบรวมจากบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีอยู่ในประเทศไทยและที่จดทะเบียนกับ กลต. เพื่อนำเสนอกองทุนใหม่ๆ ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ เป็นข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ในประเทศไทย โดยกองทุนใหม่สัปดาห์นี้ เริ่มต้นปีใหม่ในระหว่างกลางเดือน มกราคม 2556 มีทั้งหมด 8 กองทุนด้วยกันดังนี้

กองทุนใหม่สัปดาห์นี้ เริ่มต้นเดือน มกราคม 2556

  • กองทุน ASP-STARS 4 China Trigger 9/9 ของ บลจ. แอสเซท พลัส สิ้นสุดการขาย 15 มกราคม 2556
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/13 ของ บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 15 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BQ ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CA ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน AX ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BE ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #6 ของ บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M15 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556

ดูข้อมูลกองทุนใหม่ และกองทุนออกใหม่ที่กำลังเปิดขายอยู่ในขณะนี้ได้ที่แหล่งข้อมูล update กองทุนรวมเปิดใหม่ล่าสุด ภายใต้หัวข้อ กองทุนใหม่ IPO

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง