กองทุนรวม IPO กันยายน

สำหรับกองทุนรวมที่เปิดใหม่และประกาศ IPO ไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 56 โดยหลายกองสิ้นสุดการขายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 56 นับรวมแล้ว ปิดการขายที่ 4 กันยายน 56 รวมกองทุนรวมทั้งหมดประมาณ 8 กองทุน แต่อาจจะมีมาเรื่อยๆ ซึ่งข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 สิงหาคม 56 นี้นับได้ 8 กองทุน โดยกองทุนรวมที่เปิดใหม่และกำลังเปิดให้ซื้อขายในตอนนี้มีดังนี้

  • – กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4 กันยายน 2556
  • – กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 37/13 บัวหลวง 3 กันยายน 2556
  • – กรุงศรีตราสารหนี้ 6M72 – KFFIX6M72 กรุงศรี 2 กันยายน 2556
  • – กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน CV กสิกรไทย 2 กันยายน 2556
  • – กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน DB กสิกรไทย 2 กันยายน 2556
  • – กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AG กสิกรไทย 2 กันยายน 2556
  • – กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2 ธนชาต 2 กันยายน 2556
  • – กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M36 ธนชาต 2 กันยายน 2556

สำหรับกองทุนรวมที่เปิดใหม่ในเดือนสิงหาคม 56 นั้นรวบรวมได้ประมาณ 31 กองทุน แต่อาจยังตกหล่นเป็นบางกอง อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.fundsipo.com

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง