กองทุนรวม IPO มีนาคม

ช่วงเดือนมีนาคม 56 เดือนเดียวมีกองทุนเกิดใหม่มากกว่า 50 กองทุนเข้าไปแล้ว และคาดว่าน่าจะมีเกิดมากกว่านั้น เนื่องจากการแข่งขันรุนแรงในตลาดเงินตลาดทุน โดยเฉพาะกองทุนรวมที่ออกมาใหม่ นำเสนอแข่งขันดุเดือดให้แก่เหล่านักลงทุนทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าได้เลือกช๊อปกันอย่างสะใจ โดยเฉพาะ บริษัทจัดการใหญ่ๆ หลายแห่งนำเสนอกองทุนที่เป็นทางเลือกการออมเงินแก่นักลงทุน ที่ดีกว่าเงินฝากธนาคาร เนื่องจากกระแสการฝากเงินในปัจจุบันมีการแข่งขันกันที่ดอกเบี้ยเงินฝากมากยิ่งขึ้น

กองทุนออกใหม่สัปดาห์นี้

 • – กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 ของ บลจ.แอสเซท พลัส สิ้นสุด IPO วันที่ 28 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #10 ของ บลจ.ทิสโก้ สิ้นสุด IPO วันที่ 26 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y74 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M31 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M30 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 1 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M23 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BZ ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CI ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BF ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BL ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 25 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดธนชาต T-Smart3 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 22 มีนาคม 2556
 • – กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือน ซีรี่ส์ 7 ของ บลจ.เอ็มเอฟซี สิ้นสุดการเสนอขาย 22 มีนาคม 2556

ดูรายละเอียดการออมเงินจาก กองทุนใหม่

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง