รางวัล ที่คนทำงานยุคใหม่ ใฝ่หา

ปีนี้ใครได้โบนัสบ้าง?? ใครได้ปรับขึ้นเงินเดือนบ้าง?? หลังจากหลังขดหลังแข็งมาทั้งปี ขยันขันแข็งสู้เอาเป็นเอาตายมากับบริษัทอย่างทุ่มเท แต่มารู้ทีหลังว่าผลตอบแทนนั้น แทบจะเรียกได้ว่า ไร้ค่า หากเมื่อได้มารู้ทีหลังว่า ทุ่มเทเกินไป ขยันเกินใคร สุดท้ายก็มีค่าไม่ต่างไปกับ เช้าชาม เย็นชาม เผลอๆ อาจมีผลน้อยกว่าด้วยซ้ำ แบบนี้จะทำไปเพื่ออะไร???

การที่บริษัทตอบแทนกับพนักงานด้วยการให้เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เพียงอย่างเดียว แม้จะเอียงไปยังลูกเมียหลวง ไม่สนใจลูกเมียน้อย หรือจะมีความยุติธรรมแค่ไหน ก็ไม่ได้พอเพียงที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กรได้มากมายนัก ยังมีรางวัลที่ไม่นับว่าเป็นตัวเงินและไม่เป็นทางการอีกมากมาย ที่สามารถสร้างสรรค์ความจูงใจให้แก่พนักงาน ซึ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกคนต้องการทำงานแล้วมีความสุข ต้องการทำงานที่มีความหมาย มากกว่าเพียงเพื่อแลกกับเงินเดือนไปวันๆ แต่ในบางครั้ง พนักงานที่เป็นทหารรับจ้างก็ไม่ได้แยแสต่อสิ่งอื่น นอกจากเงินอย่างเดียว..

Klong Muang Krabi Holiday on the Beach

รางวัล และสวัสดิการอื่นที่พนักงานยุคใหม่ แสวงหา

 • การชมเชยเมื่อสร้างผลงานที่ดี
 • การให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม
 • การให้อำนาจในการตัดสินใจ
 • การให้ความมีอิสระในการทำงาน
 • การให้ความยืดหยุ่นในการเข้างานและเลิกงาน
 • การให้โอกาสเรียนรู้และพัฒนาอาชีพการงาน
 • การมีโอกาสเข้าหาและปรึกษาหัวหน้าเมื่อจำเป็นแบบเป็นกันเอง
 • การมีความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติและความไว้วางใจ
 • การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารถึงความเป็นไปต่างๆ ในบริษัท

และอื่นๆ โดยคนที่เป็นหัวหน้างานที่ดี ควรจะคิดไว้เสมอว่า พนักงานทุกคนต้องการทำงานให้ดีขึ้นและต้องการเติบโต การพัฒนากำลังคนจึงเป็นการให้รางวัลที่มีค่ามาก เพราะเป็นการสร้างคนให้เติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร พนักงานเองก็จะรู้สึกเป็นบุญคุณและเกิดความจงรักภักดีขึ้นได้

ข้อแนะนำในการพัฒนาพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ

 • ส่งเสริมให้กำลังใจพนักงานในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
 • ยอมให้พนักงานเลือกหัวข้อที่ต้องการฝึกอบรมด้วยตัวเอง
 • ก่อนที่พนักงานจะเข้ารับการอบรม ให้พนักงานได้รับทราบว่า คุณคาดหวังอะไรจากการเรียนรู้ของเขา
 • พบกับพนักงานหลังเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อปรึกษาถึงวิธีการนำความรู้มาใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
 • ให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับมาจากการฝึกอบรมกับเพื่อนพนักงานคนอื่น
 • กำหนดแผนพัฒนาตนเองสำหรับพนักงานแต่ละคน โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ โอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ หัวหน้างานมักจะมองข้ามไปคือการให้เวลากับลูกน้อง บางบริษัทแม้มีนโยบายว่า ประตูห้องผู้จัดการต้องเปิดเสมอ แต่ผู้จัดการเองก็งานยุ่งตลอดเวลา ลูกน้องก็เกิดความเกรงใจไม่สามารถเข้าหาเพื่อปรึกษาเรื่องงานเมื่อจำเป็นได้ คนทำงานที่ดีและรับผิดชอบ ย่อมต้องการทราบว่างานที่เขาทำดีหรือไม่ดีตรงไหน และเมื่อมีปัญหา ควรแก้อย่างไร ซึ่งเขาต้องการเรียนรู้จากหัวหน้างานของเขา การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการให้รางวัลแก่พนักงานในการทำงานอย่างหนึ่ง ทำให้พนักงานมีความภูมิใจว่างานที่เขาได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจและได้รับความสนใจจากหัวหน้างาน และเป็นการฝึกฝนให้พนักงานเติบโตขึ้นโดยดูหัวหน้าเป็นตัวอย่าง ทั้งในด้านการคิด การตัดสินใจ และความเป็นผู้นำ

รางวัลที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูงขึ้น มีความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น มุ่งทำงานด้วยใจรัก แทนที่จะทำตามหน้าที่เพื่อประโยชน์อย่างเดียว จึงเหมาะสมและได้ประโยชน์ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ขอบคุณเนื้อหาจาก Gourmet & Cuisine May 2006 เป็นอย่างสูง

You can leave a response, or trackback from your own site.

Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง