ญี่ปุ่นยอมนำเข้าไก่ไทยแล้ว

ภายหลังที่ญี่ปุ่นได้ประกาศแบนการนำเข้าไก่ไทยไปเกือบ 10 ปีนั้น ในตอนนี้ญี่ปุ่นไฟเขียวนำเข้าไก่สดไทยหลังห้ามนำเข้าไปแล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นเปิดไฟเขียวยื่นเรื่องเสนอนำเข้าไก่สดไทย หลังห้ามนำเข้านานเกือบ 10 ปี คาดมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท

ญี่ปุ่นยอมนำเข้าไก่ไทยแล้ว

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณานโยบายเกษตรของญี่ปุ่น ได้มีมติรับรองสถานะปลอดไข้หวัดนก ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยอย่างเป็นทางการ โดยผู้ส่งออกไทยสามารถส่งไก่สดไปญี่ปุ่นได้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป ขณะนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก กรมปศุสัตว์ และมีความพร้อมที่จะส่งออกแล้วจำนวนกว่า 100 ราย ทั้งนี้ คาดว่า ประเทศไทยจะสามารถส่งออกไก่ไปตลาดญี่ปุ่น ได้เพิ่มขึ้นราว 1 แสนตัน มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท

นายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดตลาดไก่สดของญี่ปุ่น ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ส่งออกไทย เนื่องจากญี่ปุ่น เคยเป็นตลาดส่งออกไก่สดอันดับ 1 ของไทยโดยช่วงก่อนการระบาดของโรคไข้หวัดนก ไทยมีส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 30 และแม้ว่าปัจจุบัน บราซิลจะครองส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 90 แต่จุดแข็งของไทยคือคุณภาพการส่งออกไก่สด โดยเฉพาะในเรื่องฝีมือการตัดแต่งชิ้นส่วน สามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของผู้นำเข้า ซึ่งทำให้ผู้นำเข้าญี่ปุ่น พอใจการตัดแต่งไก่สดของไทย

นอกจากนี้ ไทยยังมีความได้เปรียบด้านการขนส่งที่อยู่ใกล้ญี่ปุ่น จึงมั่นใจว่าไทยจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดไก่สดในตลาดญี่ปุ่นได้

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง