ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่จำนวนมากมักจะมีฝัน แต่ละความฝันนั้นก็แตกต่างกันออกไปตามผู้คนและจินตนาการ บางคนฝันอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ บางคนก็อยากได้นั่นอยากได้นี่ ฝันแล้วก็พยายามทำให้เป็นจริง บางคนก็ทำได้ แต่บางคนก็ไม่ได้ทำเลย หรือพยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ หรือล้มเหลวก็ฝันสลาย เป็นทุกข์เป็นร้อน ถ้าทำได้ก็จะเป็นสุข และ หลงใหลได้ปลื้มกับความสำเร็จจนลืมความเป็นจริงเรื่อง “ความไม่แน่นอน” สุดท้ายกลับเป็นทุกข์อีก ชีวิตคนจึงมีสุข มีทุกข์สลับกันไปตราบเท่าที่ยังไม่เลิกฝัน

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ความไม่แน่นอน แปลว่าไม่มีอะไรหยุดนิ่ง หรือ อยู่กับที่ตลอดเวลา เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้เสมอไม่ช้าก็เร็ว บางอย่างเปลี่ยนช้าจนดูเหมือนไม่เปลี่ยน แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยน ที่เป็นข่าวใหญ่โตเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับ General motor (GM) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของอเมริกาซึ่งมีอายุยืนยาวถึง 101 ปี ต้องตกอยู่ในสภาพล้มละลาย เป็นตัวอย่างหนึ่งในหลายๆตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความไม่แน่นอนได้เป็นอย่างดี

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนนี้มานานแล้ว และ เรียกว่า “อนิจจัง” หรือ ความไม่เที่ยง นักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยเชื่อพยายามค้นหา “จุดนิ่ง” (หยุดอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ในเอกภพ หาเท่าไรก็ยังไม่เจอ ก็คงต้องหากันต่อไป

การอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีแต่ความไม่แน่นอนต้องระลึกรู้เสมอว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อประสบสิ่งที่ดี ที่พอใจ เช่น ได้ลาภ ได้ยศ ได้รับการสรรเสริญ และ มีความสุข อันเป็นโลกธรรมฝ่ายดี ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ยั่งยืน จะหลงใหลได้ปลื้มจนลืมความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามเมื่อพานพบกับโลกธรรมฝ่ายเสียไม่ว่าจะเป็นเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ได้รับการนินทาว่าร้าย และ เป็นทุกข์ ก็ต้องเข้าใจว่ามันเปลี่ยนได้เช่นกัน ใจเย็นๆ อย่าเพิ่งท้อถอย สรุปว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะส่งผลดี หรือ ร้าย ต้องทำใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหว ไม่ดีใจจนสติแตก หรือ เสียใจจนทำอะไรไม่ถูก

คนรุ่นใหม่พัฒนาวิธีการรับมือกับความไม่แน่นอนขึ้นมาหลายประการ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น การบริหารการเปลี่ยนแปลงใช้เมื่อต้องการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น พัฒนาผู้บริหารให้สามารถใช้ Computer เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางด้าน Information Technology (IT) หรือ ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงใช้เพื่อลด จำกัดขอบเขต หรือ กำจัดผลกระทบอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน ตัวอย่างเช่น การซื้อขายสินค้า และ เงินตราล่วงหน้าเพื่อตัดปัญหาจากความผันผวนของราคา และ อัตราแลกเปลี่ยน การกู้ยืมเงินที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อตัดปัญหาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

วิธีการรับมือกับความไม่แน่นอนตามที่กล่าวมานั้นไม่ว่าจะเป็นบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือ บริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดมากมายเกินสติปัญญาของผู้เขียนที่จะนำมาบรรยายได้ทั้งหมด ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ไม่ยาก

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง